Uncategorized

Projektbeskrivelse Kolding Designskole d. 15.04.2010

Emne Et servicedesign for danske fotomodeller
Emnebeskrivelse Der arbejdes med at styrke og udvikle det kollegiale sammenhold mellem fotomodeller. Opgavens udgangspunkt er branding og konceptudvikling af et netværk. Opgaven løses i tæt dialog med samarbejdspartnere og brugere.
Målgruppe Danske fotomodeller. Den indirekte målgruppe er modebranchen og modens tilhængere.
Problemformulering Hvordan kan man fremme og styrke det kollegiale sammenhold mellem danske fotomodeller?
Formål Det er et aktuelt problem at fotomodeller over hele verden opfattes som tynde rollemodeller med et urealistisk ydre. Der ligger derfor et stort pres på ofte helt unge piger og drenge som kommer ind i modebranchen. Der findes ingen uddannelse til jobbet og heller ikke en fagforening. »Hvis modellerne vil have en identitet og være med til at præge branchen som modspiller til modelbureauerne, så burde de organisere sig, men det er der bare ikke tradition for« (Steen Andersen, sekretariatsleder hos Landsforening Mod Spiseforstyrrelser). Formålet med opgaven er derfor at bruge designfaglige kompetencer til at udvikle et konstruktivt servicedesign til fotomodeller med positiv signalværdi for modebranchen og dens tilhængere.
Personlig motivation Jeg har arbejdet som fotomodel i 6 år i ind og udland og har mærket både forsiden og bagsiden af medaljen på egen krop. Personligt ville jeg have været meget bedre stillet hvis jeg fra starten havde haft et kollegialt fællesskab til støtte og vejledning. Jeg mener at branchen er utrolig gode til at talk the talk. Det jeg vil gøre med min opgave er at walk the walk og konkretisere DAFI og LMS´ Etiske Charter som er et glimrende –om end noget ukonkret- initiativ fra 2007 til forbedring af modellers trivlsel.
Mål Målet for dette projekt er et servicedesign betående af bla. en mock-up af en internetbaseret platform. Servicedesignet skal konceptualiseres og brandes.
Vidensmæssigt grundlag
Kvalitativ research
Brugercentreret innovation
Branding
Servicedesign
Min kvalitative undersøgelsesmetoder vil bestå af spørgeskemaer, interviews, observationer og probes. Jeg vil så vidt det er muligt undersøge stake-holders med forskellige indgange til modebranchen. Primært vil jeg undersøge fotomodeller. Sekundært modelbureauer, fotografer og make-up artister.
De grundlæggende principper omkring brugercentrering skal hjælpe mig med at holde fokus på mine researchfindings igennem hele processen og derved sikre, at mit projekt tager udgangspunkt i et reelt behov fra modellernes side.
I udviklingen af mit servicedesign vil jeg benytte mig af forskellige branding metoder.
Metode
Fase 1: Vidensudvikling, observation, research, projektdefinition, opsøge interessenter
Fase 2: Undersøgelse, feltarbejde
Fase 3: Analyse, brugerdefinition, interessentdefinition, oplevelsesdefinition, sammensmeltning af emperi og teori.
Fase 4: Brainstorm, visualisering, udvikling af form, test, mulighed for co-creation
Fase 5: Færdigudvikling, præsentation.

Sideløbende arbejdes der på teoriopgaven.

Tidsramme
14 uger
Tidsplan
Uge 1-3 Fase 1
Uge 4 Teoriopgave
Uge 5-6 Fase 2
Uge 7 Fase 3
Uge 8-10 Fase 4
Uge 11-14 Fase 5

Finansiering Projektet finansieres af mig selv. Jeg vil dog sørge for at arbejde i dialog med mine samarbejdspartnere i håbet om at de, såfremt projektet bliver realisérbart, vil finansiere dette.
Samarbejdspartnere
Eksterne samarbejdspartnere: Landsforening Mod Spiseforstyrrelser, LO, Dansk Artist Forbund. Samarbejdsformen bliver telefoniske samtaler, møder og mailkorrespondancer.
Intern praktisk vejledning: Barnabas Wetton. Vejledningsformen bliver ugentlige møder samt mailkorrespondancer.
Intern teoretisk vejledning: Ulla Østergaard, Industriel Designer Cand. Arch., MD. Vejledningen kommer primært til at foregår ved mailkorrespondancer og vejledningsmøder. Telefonisk vejledning aftales efter behov.

Afleveringsform Projektet præsenteres i uge 24.

Referenceliste
Hippel, E. V.
Democratizing Innovation
First MIT Press paperback edition, 2006

Jespersen, K. R.
User Driven Product Development: Creating a User-invilving Culture
Samfundslitteratur, 2008

WOW! Branding
Logo Savvy :Top Brand Design Firms Share Their Naming and Identity Strategies
Rockport Publishers Inc., 2007

Goodwin, Kim
Designing for the digital age – How to create human-centered products and services
Wiley Publishing, Inc, 2009

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply